FİNANSMAN MODELİ İÇİN TEKNİK DESTEK

Söz konusu iş, yatırımcı veya bankaların hazırlayacağı finansman modelini etkileyecek, teknik parametrelerin belirlenmesidir.
Örneğin; projenin toplam bedeli, olası maliyet aşımları, aylık ve yıllık enerji üretimi, aylık ve yıllık bakım masrafları gibi.