ŞEBEKE BAĞLANTISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

WINDFOR şebeke bağlantı anlaşmaları, şebeke katılım noktası ve ilgili kontratların yazılması ve değerlendirilmesi için de teknik danışmanlık vermektedir.

Teknik danışmanlık hizmetleri kapsamında:

  • Bağlantı noktasının rüzgâr santrali için uygunluğunun incelenmesi
  • Dağıtım şirketiyle yapılan anlaşmanın değerlendirilmesi
  • Santralin şebeke koduna uygunluğunun değerlendirilmesi
  • Çalışan santralin iletim noktasındaki performansının değerlendirilmesi yapılır