Beceriler

Yenilenebilir Enerji sektöründe 1980′ den bu yana kazanılmış olan engin tecrübeler, WINDFOR ortaklarını rüzgâr ve güneş teknolojileri konusunda eşsiz birer uzman yapmaktadır.

Bu sayede WINDFOR ulusal, uluslararası, kurumsal ve standartlaşma düzeyinde rüzgâr ve fotovoltaik sektöründe en üst seviyede danışmanlık hizmetleri verebilmektedir.

ULUSAL DÜZEY

Tüm ortaklar yenilenebilir bir kaynak olan rüzgâr enerjisi konusunda farklı kapasitelerde, kapsamlı çalışma yapma fırsatı bulmuş ve kullanılan klasik metotların geliştirilmesine, yeni analiz ve tahmin tekniklerinin ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur.

Türbin teknolojileri konusunda ise, 20 yılı aşkın süredir parçası oldukları projelerde teknoloji araştırma ve saha testlerinden, kurulum, işletmeye alma ve elektrik üretime kadar farklı süreçleri yönetmişlerdir.

KURUMSAL DÜZEY

WINDFOR kurucu ortakları, Rüzgâr Sektörünün temellerini atan ve araştırma projelerini geliştiren Avrupa Komisyonu(General Directorate XII and XVII) İtalya i temsilciliği yapmış ve uzman kimlikleriyle araştırmalara fayda sağlamışlardır.

Önemli bir diğer katkıda, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Rüzgâr Teknolojileri araştırma komitesinin başkanlığının iki yıl süreyle başarılı bir şekilde Sayın E. SESTO tarafından yapılmasıdır.

ULUSLARARASI DÜZEY

WINDFOR kurucu ortağı Sayın E. SESTO ayrıca Avrupa Rüzgâr Enerjisi Birliği(EWEA) kurucularından olup, dört yıl boyunca birliğin başkanlığını yapmıştır. Diğer ortaklar ise Avrupa Komisyonunda prestijli görevlerde yer almış ve halen AR-GE projelerinde uzmanlık yapmaktadırlar.

STANDARDİZASYON DÜZEYİ

Standardizasyon alanında WINFOR kurucu ortakları IEC ve onun çalışma gruplarında liderlik yaparak TC 88 kodlu “Rüzgâr Türbin” grubu ile önemli sonuçlara imza atmışlardır. Söz konusu grubun amacı süregelen teknoloji standartlarını Avrupa kalite organizasyonu (CENELEC) için tekrar formüle etmektir.

Bu uzun dönem projenin başkanlığını 1998-2012 yılları arasında WINDFOR eski Yönetim Kurulu Başkanı yapmıştır.

Bugün Çalışmalar İtalya Elektromekanik Komitesi (CEI) tarafından sürdürülmektedir.