Özgeçmişler

ÖZGEÇMİŞLER

Müh. Marco GUARNEROLI, y.k.başkanı

Milano Politeknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği mezunu olup, Milan( İtalya) mühendisler odasına kayıtlıdır.

2004 yılında Rüzgâr sektörüne girmiş olan Sayın M. GUARNEROLI, Rüzgâr veri analizi, rüzgâr karakterizasyonu, yeni hesaplama metotları kullanımı, saha optimizasyonu ve enerji üretim tahmini konularında uzmandır. Ayrıca rüzgâr sahası yerleşimde ileri seviye programlar olan WAsP ve WindSim sertifikalı kullanıcısıdır.

2005 yılında WINDFOR ekibine katılmış olan Sayın M.GUARNEROLI, Saha Analizi ve Teknik Değerlendirme konularında Şef Danışmandır.

Avrupa ve diğer ülkelerde yıllar boyunca kazandığı tecrübe ile santral tasarımı, optimizasyonu ve öngörülen enerji üretim analizi, proje finansmanı için gerekli olan teknik değerlendirme ve proje satış/devir için gerekli değerlendirmeler konularında yetkindir.


Müh. Riccardo CASTAGNA, Ortak

Lecco Teknik Okulu Elektrik Mühendisliği mezunudur.

1980 yılından bu yana rüzgâr enerjisi teknolojileri, saha analizi, enerji analizi ve saha yerleşim optimizasyonu konusunda çalışmaktadır.

İtalya’nın ilk rüzgâr enerjisi projesi olan (ENEL’in yaptığı )VELE-Rüzgârdan Elektrik (“Wind for Electricity”)Projesinde yer almıştır. Söz konusu projede rüzgâr ölçüm istasyonlarının kurulumu, veriler için data base oluşturulması ve kaynak değerlendirmesi için gerekli yazılımların koordinasyonunu yapmıştır.

1990 yılında ENEL’in altında “Rüzgâr ve Güneş elektrik üretimi” birimine atanmış olan Sayın R. CASTAGNA 150′den fazla ölçüm istasyonundan gelen verilerin değerlendirmesini yapmıştır..

Ayrıca Avrupa Komisyonu tarafında finansa edilen pek çok AR-GE projesinde ENEL’i temsil etmiştir (EURE gibi).

Kuruluşundan beri WINDFOR ortaklarından olan Sayın R. CASTAGNA, 2004-2012 yıllarında yönetim kuruluna danışmanlık vermiştir. Halen WINDFOR Teknik Komitesinin üyesidir.


Mim. Michele CINGOTTI, ORTAK

Milano Politeknik Üniversitesi Mimarlık mezunu olup, Milano Mimarlar Odasına kayıtlıdır.

1988′ den bu yana Rüzgâr ve Güneş Enerjisi sektörlerinde çalışmakta olan Sayın M. CINGOTTI, ENEL’ in “Centro Ricerche Elettriche” projesinde yer almıştır. Çevre Uyumu, saha değerlendirmesi ve proje yerleşim optimizasyonu konularında uzmandır. Yüksek Gerilim hatlarının hava yoluna çevresel etkisi konusundaki çalışması sektörel dergilerde basılmış olup, İtalya’da yapılmış olan ilk çalışmadır (Buffaviento RES ).

Ayrıca İtalya’ da Abruzzi, Milano, Venedik ve Ginostra’da güneş enerji projeleri geliştirilmesinde rol almıştır.

Kuruluşundan beri WINDFOR ortaklarından olan Sayın M. CINGOTTI, 2004-2012 yıllarında yönetim kuruluna danışmanlık vermiştir. Halen WINDFOR Teknik Komitesinin üyesidir.


Dr. Paolo PAOLI, ortak

Makine Mühendisi olan Sayın P.PAOLI Milano Üniversitesinden Matematik Doktorasını almıştır.

1980′ den bu yana rüzgâr enerjisi sektöründe çalışan Sayın P. PAOLI; rüzgar türbin teknolojileri, saha analizi, teknik standartlar, kontrat ve proje Yönetimi konularında uzmandır.

Avrupa Birliği komisyonu tarafından finanse edilen EURE, INTERSUDMED ve IRESMED projelerinde aktif görev almıştır. Tüm bu projelerin amacı yenilenebilir enerji kaynaklarının (rüzgar, güneş, biomas) Güney Akdeniz ülkelerinde kullanımın yaygınlaştırılmasını sağlamaktır(Mısır, Ürdün, Türkiye, Filistin, Cezayir, Tunus ve Fas).

Ayrıca AB Komisyonunda rüzgâr enerjisi teknolojileri uzman-gözlemci sıfatı ile görev almaktadır. İtalya Teknik Komitesi 88 (Rüzgâr Türbinleri) üyesidir.

Kuruluşundan beri WINDFOR ortaklarından olan Sayın P. PAOLI, 2004-2012 yıllarında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Halen WINDFOR Teknik Komitesinin üyesidir.