İŞLETMEDE OLAN RÜZGÂR SANTRALLERİNİN DENETLENMESİ

WINDFOR rüzgâr santralinin tüm işletme risklerin azaltılmasını sağlamak amacıyla teknik danışmanlık vermektedir.
WINDFOR rüzgâr santralinin tüm işletme risklerin azaltılmasını sağlamak amacıyla teknik danışmanlık vermektedir.
Danışmanlık faaliyetleri; rüzgâr santrali idari kontratların hazırlanması, Performans Matrix ve Neural Network gibi tekniklerle Rüzgâr Enerji Santralinin performans değerlendirilmesi ve kıyaslanması (beklenen ve gerçek enerji üretimi), planlı ve plansız teknik bakımların teknik yeterliliklerinin kontrolü işlerini kapsar.
Bununla birlikte servis kalite anlaşması, arızaların bağımsız analizi ve bozuk parçalar gibi konularda WINDFOR tarafından dikkatlice incelenir.

Teknik danışmanlık hizmetleri kapsamında:

  • Rüzgâr santrallerinin idari kontratlarının hazırlanması veya gözden geçirilmesi
  • Operasyonel risklerin en aza indirgenmesi
  • Planlı ve plansız teknik bakımların kalite kontrolü
  • İşletme sonuçlarının değerlendirilmesi
  • Rüzgâr Enerji Santrali Performansının performans matrix ve civardaki diğer santrallerle kıyaslanarak değerlendirilmesi
  • Rüzgâr santralinin durumunun izlenmesi
  • Santralin arıza ve ekipman durumlarının analizi
  • Santralin işletmesi ile alakalı olan sorunların tanımlanması ve çözüm önerilmesi yapılır