Değerler & Görev

DEĞERLER

WINDFOR; Bağımsızlık, Şeffaflık ve Yasallık prensiplerine uygun olarak hareket eder.

Tüm WINDFOR ekibi kendini sürekli geliştirir, yenilikçi çözümler üretir, araştırır ve değişime açıktır.

Faaliyetlerimiz dünya üzerindeki yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, insana, doğaya ve çevreye saygılı bir şekilde gerçekleşir.


GÖREV

WINDFOR Yenilenebilir Enerji sektöründe yol gösterici olma amacındadır.
Bağımsız ve otorite sahibi bir ses olan WINDFOR müşterilerine;
Yatırımları için hukuksal ve iş güvenliği kalitesi, teknolojik gelişmeler ve enerji pazarındaki güncel konular hakkında güvenilir hizmet sunar.

Müşterilerin öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda proje verimliliğini arttırmak ve başarıyı garanti etmek WINDFOR‘un öncelikli görevidir.