RÜZGÂR SANTRALLERİNİN İNŞAAT, KURULUM VE DEVREYE AMA SÜREÇLERİNİN KONTROLÜ

WINDFOR rüzgâr enerji santralinin inşası aşamasında tarafsız denetim ve değerlendirme yapmaktadır. Özellikle tüm şalt sahasının genel organizasyonunun teknik ve güvenlik standartlarına uygunluğunu, inşaat ve elektromekanik işlerin tamamlanma süreçleri, rüzgâr türbinlerinin test edilmesi, santralin geçici kabulü ve işletmeye alınması işlerinin Ekvator prensiplerine uygunluğunu kontrol eder.

Teknik danışmanlık hizmetleri kapsamında:

 • Sahanın genel organizasyonunun kontrolü
 • Teknik standartların sahada kontrolü (sağlık ve güvenlik konusu dâhil)
 • İnşaat işlerinin teknik ilerlemelerinin kontrolü
 • Elektromekanik işler ve teknik ilerlemelerin yerinde kontrolleri
 • İnşaat malzemelerine yapılan test sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Önemli atıkların kontrolü
 • Tedarik ve giderlerin maliyet analizi
 • Rüzgâr Türbinlerinin fabrikadan yüklenmeden önce denetlenmesi
 • Konşimento ve nakliye evraklarının kontrolü
 • Sahada Elektromekanik işlerin testlerine katılım ve değerlendirilmesi
 • Devreye alma ve “Ön-test” işlerinin değerlendirilmesi
 • İnşaat süresince ortaya çıkan ilave gereksinimlerin /malzemelerin ve bunların doğru tedarikinin denetimi
 • Rüzgâr Türbinlerin ve tüm santralin SCADA sisteminin kontrolü
 • İşletmeye alma koşullarının değerlendirilmesi
 • İşletmeye alma için gerekli olan teknik standartlara uyulduğunun kontrolünü
 • İşletmeye alma için gerekli olan teknik standartların Ekvator Prensiplerine uygunluğunun kontrolü
 • Projenin gerçekleşen maliyeti ile ilgili tarafsız değerlendirme yapılır