ADLİ MÜHENDİSLİK, SÖZLEŞME MÜHENDİSLİĞİ VE ALACAKLARIN YÖNETİMİ

WINDFOR rüzgâr projesinin geliştirme aşamasından itibaren yatırım tamamlanıncaya kadar hukuksal konularda da teknik danışmanlık vermektedir. Gerekli yerlerde kanun yetkililer UZMAN GÖRÜŞÜ olarak WINDFOR’ a başvurmaktadır.

Teknik danışmanlık hizmetleri kapsamında:

  • Rüzgâr Santralinin teknik bilirkişiliği (Santralin gerçek performansı beklenen performanstan düşük olursa)
  • Rüzgâr türbin parçalarındaki hataların teknik denetimi
  • Rüzgâr türbin parçalarına yapılan testlerin sonuçlarının denetimi
  • Türbin tedarik sözleşmesinin kapsamadığı ciddi teknik sorunların denetlenmesi ( herhangi bir parçada olan seri üretim hataları gibi)
  • Rüzgâr santralinin performansını etkileyen ve kontratta kapsanmış olan sorunların cezai yaptırımlarının yönetimi yapılır