KISA VE ORTA VADELI HAVA DURUMU VE ENERJİ ÜRETİM HESAPLAMALARI

WINDFOR Uluslararası ve tanınmış meteoroloji enstitülüleri ile iş birliğinde hava durumu tahminleri ile rüzgâr santrallerinin kısa ve orta dönem enerji üretim analizi de yapar. Kısa dönem tahminler 24-72 saatlik için olup, santral işletmecileri ve veya iletim şirketleri tarafından talep edilmektedir.
Orta veya uzun dönem tahminler ise yatırımcılar tarafından bütçe ve kapasite artırımı gibi konuları değerlendirmek için önem arz eder.

Teknik danışmanlık hizmetleri kapsamında:

  • Gün Öncesi Piyasaları için (PMUM) rüzgâr ve / veya enerji üretim tahmini yapılması.
  • Tahmin modelleri geliştirilerek santral veya santraller için tahmin sistemi oluşturulması
  • WINDFOR genel merkezinden santral verilerinin yönetilmesi ve gerekli hesaplamalardan sonra santral işletmecisine verilmesi.
  • Santral sahası için küçük veya büyük ölçekli rüzgâr haritası hazırlanması
  • Birden fazla gün için hava durumu ve enerji tahmini yapılıp, santralin çalışma programının belirlenmesi yapılır