TARAFLARIN YETERLİLİĞİ

Söz konusu iş Rüzgâr Santralinin tüm aşamalarına dâhil olacak olan tarafların teknik, ekonomik ve geçmiş dönem referanslarının kontrolünü kapsar(taşeron firmalar, inşaat firmaları, kurulum firmaları gibi).