Servizi

cop

RÜZGAR ENERJİSİ

Rüzgâr gücünden elektrik üretiminin önemli bir kısmı büyük Rüzgâr türbinlerinin oluşturduğu rüzgâr santralleri ile sağlanmaktadır (üretim kapasitesi 1 MW – 4 MW arası) ve bu santraller çoğunlukla Yüksek Gerilim (YG), küçük bir kısmında Orta Gerilim (OG) hattı üzerinden şebekeye bağlanır.

Söz konusu santraller genellikle karada düz, tepelik veya dağlık arazi üzerine maksimum 1000 metre yüksekliğe kurulmaktadır. Zira daha yüksek noktalarda (1500 m üzerinde), özellikle sahaya ulaşım ve şebeke bağlantı zorlukları yaşanmaktadır.

Kara rüzgâr enerji santrallerine alternatif olan deniz üzeri rüzgâr enerji santralleri(Off-shore), onlarca metreyi bulabilen sığ sularda 5-6 MW kapasiteli türbinler ile kurulmaktadır.

2004′den bu yana Rüzgâr enerjisi projelerini desteklemekte olan WINDFOR, uzmanlarının sahip olduğu engin teknik tecrübeyi proje yatırımı ve proje yaşam döngüsü için verilecek önemli kararların alınmasında teknik danışmanlık vermek amacıyla kullanmaktadır.

Dünya Rüzgâr sektöründe faaliyet gösteren taraflar:

  • Yatırımcılar ve Bankalar
  • Proje Geliştiriciler
  • Proje Sahipleri
  • Kamu kurumları
  • Sigorta şirketleridir

Söz konusu taraflara geniş bir hizmet yelpazesi sunan WINDFOR ‘ un hizmetleri;: