Servizi

Rüzgar Sahasi Karakterizasyonu

WINDFOR uzmanlarının sahip olduğu engin teknik tecrübeyle, proje yatırımı ve proje yaşam döngüsü için projenin hangi aşamada olduğuna bakmaksızın verilecek önemli kararların alınmasında teknik danışmanlık vermektedir.

WINDFOR teknik değerlendirme faaliyetinin içinde rüzgâr sahası karakterizasyonu yaparak hem proje finansmanı çalışmalarında bankalara hem de proje yatırımı veya devri durumunda proje sahiplerinde destek vermektedir.
Söz konusu faaliyeti aşağıdaki ana başlıklar altında özetlemek mümkündür.