Servizi

Eknik Değerlendirme

WINDFOR uzmanlarının sahip olduğu engin teknik tecrübeyi, proje yatırımı ve proje yaşam döngüsü için verilecek önemli kararların alınmasında teknik danışmanlık vermek amacıyla kullanmaktadır. Teknik Değerlendirme, esas olarak proje finansmanı için Bankalara verilmekle beraber proje geliştirilme aşamasında veya faaliyete geçmiş santraller için de yapılabilir.

Bu faaliyetler WINDFOR tarafından sağlanan tüm hizmetleri özetler nitelikte olup şirketin tüm teknik becerilerini kapsar.