Projenin “Ekvator prensipleri “ne uygunluğunun değerlendirilmesi

WINDFOR rüzgâr santrallerinin Ekvator Prensipleri Finansman Kurumu tarafından (Dünya Bankası adına) 2006 yılında yürürlüğe konmuş olan “Ekvator ilkeleri” ne uygunluğunu da kontrol eder.

Teknik danışmanlık hizmetleri kapsamında:

  • Santral tasarımının Ekvator Prensiplerine uygunluğunun kontrolü
  • Santralin Çevresel ve Sosyal Etkileşimlerinin bu standartlara uygunluğu
  • Uygunsuzluk durumunda rapor verilmesi
  • Rüzgâr Santralinin gerçekleşmesine yüklenici olan tüm diğer firmaların Finans Corporation (IFC) Dünya Bankası grubunun EHS kurallarına uygunluğunun değerlendirilmesi yapılır