PROJENİN TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ

WINDFOR projenin nihai tasarımının teknik değerlendirmesi ve teknik karakterizasyonu konusunda da danışmanlık hizmeti vermektedir.
Santral sahası zemininin inşaat için uygunluğu, hidrojeolojik ve jeoteknik değerlendirmesi,
sismik karakterizasyonu, türbin temel tasarımının standartlara uygunluğu, tüm diğer inşaat, güvenlik, elektromekanik, teknik şartların uygunluğunun kontrolü ve imar izni için gerekli teknik değerlendirmeyi yapar.

Teknik destek hizmetleri kapsamında:

 • Enerji santrali kurulacak sahanın değerlendirilmesi
 • Sahadaki çevre koşullarının tanımlanması
 • Jeolojik, hidrojeolojik ve jeoteknik çalışmaların değerlendirilmesi
 • Sahanın sismik karakterizasyonunun değerlendirilmesi
 • Onaylanmış projenin teknik analizi
 • Projenin son halinin teknik analizi
 • İnşaat tasarımının teknik analizi (türbin temel tasarım dâhil)
 • Elektromekanik işlerin tasarımının teknik analizi
 • Projenin uygulamaya ilişkin teknik standartlar ve yasal gerekliliklere uygunluğunun onaylanması
 • Sağlık ve güvenlik konusundaki yasal hükümlere uygunluğun kontrolü
 • Santralin geleceğe yönelik işletme risklerinin değerlendirilmesi
 • “Ekvator Prensipleri”, “IFC Performansları” standardı ve “IFC EHS” esaslarına uygunluğunun kontrolü yapılmaktadır